top of page

GDPR Form

  1. Uděluji tímto souhlas Barber School s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 09406247 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával v pravo uvedené osobní údaje v on-line elektronickém formuláři. Prosím uveďte osobní údaje dle skutečnosti.

  2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel personálního zařazení. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou, nebo do odvolání souhlasu.

  3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to prostřednictvím dopisu na kontaktní údaje výše uvedené společnosti.

  4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatel - personalista firmy Royal Barbers s.r.o.

  5. Dle GDPR máte právo:

  • Vzít souhlas kdykoliv zpět.

  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.

  • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.

  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.

Děkujeme za váš čas.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

bottom of page